Teknik tips

Satsa rakt ner och rakt upp i överstöt


11 maj, 2016 9:30


1. Håll upp blick och bröst i lyftet.
2. Satsa rakt ner och rakt upp i överstötssatsningen
3. Se till att få främre fot framför knät i utfallet


Länk till Youtube


Frivändningen är över lag bra, du kan vara en aning mer aktiv med att hålla upp blicken och bröstet i draget. Du kan även fortsätta draget lite längre, bli helt utstäckt i ben och kropp innan du sätter dig under stången i vändningen.
Det stora är att du faller fram, tappar fram tyngdpunkten och vikten på tårna i din överstötssatsning och får på så sätt trycket och satsningen framåt i stället för uppåt och du blir tvungen att ”jaga” stången och pressa upp vikten.
Jobba med att behålla trycket i hela foten i satsningen och gå rakt ner och rakt upp i satsningen och lås ut armarna med vikten rakt ovanför dig (rakt upp i linje med nacken och uppåt/ bakom huvudet).
Sträva även efter att ha främre foten framför knät i utfallet.
Fortsätt även att jobba med rörligheten i vristerna och din bålstyrka – LYCKA TILL!


Kort draghöjd i frivändning


13 oktober, 2015 9:30


1. Håll blicken rakt fram eller något uppåt
2. Håll ordentligt i stången under hela lyftet
3. Försök att få fram höften understången i resningen


Länk till Youtube


Här finns det utrymme att få en effektivare lyftväg då draget är något kort samt att positionerna i draget och resningen skulle kunna hjälpa dig att få ut mer av din nuvarande styrka. Jag ser att din blick är riktat rakt ner vilket är största anledningen till att draget blir något kort vilket leder till att du tappar mycket kraft från dina ben. Jag ser även att du inte håller ordentligt i stången vilket leder till att du har lite mindre kontroll på stången och överkroppen blir inte lite stark och kompakt i sitt och resning där av ser vi att din höft åker bak och du där med inte kan använda dina ben fullt ut.

Hoppas dessa tips hjälper dig och lycka till med träningen

Jim


vikten på framkant i frivändningen


24 september, 2015 9:22


1. Spänn/svanka ryggen ordentligt i starten
2. sträck ut kroppen rakt upp
3. jobba på rörligheten i vrister och höfter


Länk till Youtube


Du spänner/ svankar inte ryggen tillräckligt i starten vilket leder till att lyftet hamnar lite för långt fram i draget. Detta leder till andra kompensationer som att du får använda ryggen mer i slutfasen och hoppa bakåt för att kunna komma under vikten. Du är även begränsad av din rörlighet i vrister och säte vilket hindrar dig från att kunna ta en gynnsammare position under stången. Vad det gäller överstöten är det inget direkt att invända mot utan kör på och jobba på de övriga punkterna.

Lycka till