Vad är en programmering?

Programmering är ett planerat träningsupplägg utifrån övningar i förhållande till varandra samt en balans mellan belastning och vila för att uppnå en positiv utveckling i de områden som det är anpassat för.
Det vill säga att det finns redan planerat i programmet när det skall vara jobbiga och tuffa träningar och när de skall vara lätta träningar. Även ett planerat val av övningar för att förbättra de svagheter som krävs för att uppnå ett högre resultat.

En full träningsperiod är 13 veckor var av 1 vecka är återhämtningsvecka innan nästa period startar och varje träningsperiod delas in i 3-4 makrocykler och 12 microcykler detta gör att det blir en god struktur på ditt träningsupplägg. Därför rekommenderar vi alltid att träna en full träningsperiod för att öka dina chanser att uppnå dina mål oavsett om det gäller teknik, styrka eller kondition

Två sorters programmering

Hos Lyftare.se kan du välja på två sorters programmering ett allmänt som inte är anpassat efter en enskild individs svagheter och styrkor utan bygger på en generell periodisering och val av övningar. Avancerad programmering är kopplad till antingen en PT timme eller filmer för att kunna göra en analys av just dina styrkor och svagheter och anpassa programmet efter detta samt lägga in dina egna önskemål.

Till butik