vikten på framkant i frivändningen


24 september, 2015 9:22


1. Spänn/svanka ryggen ordentligt i starten
2. sträck ut kroppen rakt upp
3. jobba på rörligheten i vrister och höfter


Länk till Youtube


Du spänner/ svankar inte ryggen tillräckligt i starten vilket leder till att lyftet hamnar lite för långt fram i draget. Detta leder till andra kompensationer som att du får använda ryggen mer i slutfasen och hoppa bakåt för att kunna komma under vikten. Du är även begränsad av din rörlighet i vrister och säte vilket hindrar dig från att kunna ta en gynnsammare position under stången. Vad det gäller överstöten är det inget direkt att invända mot utan kör på och jobba på de övriga punkterna.

Lycka till

Kommentera

Teknik tips